Special kompetens

Att anställa ny personal är både tidskrävande och svårt och som hjälp till företag av alla tänkbara varianter finns rekryteringsföretag. Dessa erbjuder sig att sköta om rekryteringen från början till slut och med ett gott resultat. Processen för en rekrytering sker i flera olika steg som alla utförs noggrant för att hitta en person som passar perfekt för den typ av tjänst som är ledig. Kostnaderna varierar men i det långa loppet tjänar man oftast på att köpa den här typen av tjänster istället för att göra det stora arbetet på egen hand.

Företagets krav och önskemål
Givetvis är det förtaget som ska anställa som bestämmer vilka krav och önskemål som finns inför en rekrytering. Kanske behövs en speciell kompetens, en speciell personlighet eller båda delarna. Som företagare lämnar man över dom mest nödvändiga uppgifterna om vad det är man letar efter till en rekryterare, som sedan sätter igång med arbetet.

Lång process
En rekrytering är definitivt inte gjord i en handvändning, oavsett om man väljer att göra det själv eller anlita hjälp. Har man anlitat ett rekryteringsföretag kommer den som är ansvarig för uppdraget att börja med att skriva en platsannons. Ansökningar tas emot, ofta löpande men under en tidsbestämd period och när den är slut är det dags att göra första urvalet av rekryteringsföretag. Detta görs utifrån dom krav och önskemål som finns och dom som passar bäst in på kravprofilen går vidare till intervju. Hur många det är varierar beroende på hur många sökande det är och hur många som faktiskt är intressanta. Ibland kanske bara en person stämmer in med profilen och ibland hundra.

För dom som blivit uttagna till intervju görs även en djupare koll. Rekryteraren kollar referenser och annat som kan vara av intresse och i vissa fall görs tester av olika slag. Den som köpt tjänster får givetvis också en chans att hålla intervjuer med dom kandidater som tagit sig såhär långt. När samtliga steg är färdiga är det dags att välja ut den som passar bäst för tjänsten. Anställningsavtalet skrivs och företaget som genomfört rekryteringen kommer göra en uppföljning efter ett par månader.

Kostnader
En rekrytering kostar ungefär 2,5–3 gånger kandidatens lön. Det kan givetvis variera hos olika företag och vissa erbjuder ett fast pris och andra inte. Priset kan också varieras beroende på vilken typ av tjänst man väljer, där en del är mer omfattande än andra. Tjänsterna skräddarsys efter önskemål och man har givetvis alltid rätt att veta priset innan samarbetet inleds.