Här trycker du din egen bok

Med ISBN-nummer, stor upplaga och marknadsföring via bokhandlare eller enbart ett par enstaka böcker som ska distribueras till vänner och bekanta? Det är framförallt upplaga, marknadsföring och bokens utseende som avgör val av företag för tryck när du skapat en bok.

Boktryckeriet för klassiska upplagor

Det är vanligt att ett tryckeri har ett brett utbud av varor och tjänster. Men det finns även de som enbart fokuserar på en enda produkt. Så är det med de mindre boktryckerierna dit man som privatperson kan vända sig för att trycka sin egen bok. Här kan man välja allt från mindre upplagor på exempelvis 100 böcker till betydligt större upplagor.

Den stora fördelen att välja detta alternativ är att man få en rad extratjänster i det paketpris som erbjuds. Det går exempelvis att beställa böcker med ISBN-nummer vilket gör att de kan sökas på via bibliotek och säljas via stora bokhandlare. Ett tryckeri som erbjuder boktryck har ofta samarbete med olika återförsäljare varifrån beställningar kan ske. Därmed kan man själv skapa en bok och sedan låta vänner andra köpa via bokhandlarens hemsida. Enkelt och effektivt ur ett marknadsföringsperspektiv.

Klassiskt tryckeri

Ett annat alternativ är att gå till ett klassiskt tryckeri. De brukar inte kunna skapa böcker med hårdpärm eller tjockare pocketvarianter. Men om du däremot har skrivit en bok med färre sidor kan inbundna varianter av enklare böcker erbjudas. Det vanligare är att man i detta fall väljer broschyr eller häfte som produkt och sedan använder detta till bokprojekten.

Då ett tryckeri som har fokus på trycksaker mycket sällan kan erbjuda bokbinderi eller ISBN-nummer blir detta ett mer enkelt alternativ. Därmed kan även priset hållas nere då några kringtjänster inte ingår.

Fördelen att anlita ett sådant företag är därmed prisbilden och att man lika gärna kan beställa 5 böcker som 15 böcker. De flesta arbetar i detta fall med digitalt trycket vilket gör att någon större initial kostnad inte uppstår.

Fotobutiken

Är du naturfotograf eller tagit andra foton, som önskas presenteras i bokformat, kan fotobutiken vara det bästa alternativet. Fotoböcker är en uppskattad present och ett sätt att minnas allt från semesterresor till bröllop. Men dessa fotoprodukter kan även användas för just böcker i olika format.

Att trycka en fotobok kostar betydligt mer än om man valt vända sig till ett tryckeri som kan erbjuda böcker, broschyrer eller häften. Fotoboken är ofta i ett exklusivt material med hårda pärmar och glansigt papper.

Samtidigt går det att sälja fotoböcker för ett högre pris än ”vanliga” böcker. Så även om inköpspriset blir högre så finns potential att sälja dem vidare med marginal.

Det du bör fråga dig är alltså:

  • Hur stor upplaga vill jag trycka upp?
  • Vill jag ha bok, trycksak eller fotobok?
  • Vad är billigast mellan tryckeri och fotobutik?
  • Vill jag ha ISBN-nummer och säljkanal eller inte?
  • Hur mycket kan jag sälja boken för senare?

Det är ofta billigast att anlita ett tryckeri om det är mindre upplagor eller om andra tryckprodukter kan väljas än just en bok. Men önskas bättre kvalité, fotoböcker eller just en bok finns andra bättre alternativ.