Från fakturaförsäljning till inkasso

Det finns flera olika fördelar med att sälja fakturor. En del företagare väljer detta alternativ främst för att slippa all administration, andra för att minska risken för kreditförlust. Här går vi igenom de olika stegen det innebär att sälja fakturor och låta ett kreditbolag ta hand om denna service.

Skapa faktura

Skapa fakturan till din kund i ditt faktureringssystem. De flesta av dessa system har även möjligheten för användarna att sälja fakturor. Därmed räcker det med att klicka i rutan för att ”sälja fakturor” för att detta ska ske.

Utbetalning

Utbetalningen sker nu från kreditbolaget. Många lovar att betalning sker samma dag vilket gör att pengarna finns företagskontot några timmar efter att man valt sälja fakturor. Andra anger att beloppet kommer att vara utbetalt inom 24 timmar eller två arbetsdagar. Oavsett så visar detta just en av fördelarna med att sälja fakturor. Fakturan blir betald betydligt snabbare än om man väntar in kundens inbetalning.

Om du säljer fakturor slutar ditt engagemang vid denna punkt. Det är just detta som är den stora fördelen. Hela den administrativa delen kring fakturahantering, påminnelser, inkasso och betalningsföreläggande lämnas över på kreditföretaget.

Du skapar och säljer fakturor och får sedan betalt inom kort. Därefter kan arbetstiden läggas på huvudverksamheten inom företaget hos www.factoringgruppen.se. På detta sätt frigörs alltså stor mängd arbetstid vilket innebär att sälja fakturor, trots en viss kostnad, kan skapa ett mervärde.

Kunden betalar – eller betalar inte

I de flesta fall kommer kunden betala inom den tid som anges på fakturan. I detta fall matchas inbetalningen mot den faktura som skapats i fakturaprogrammet. Därmed underlättar detta även bokföringen då inbetalningar automatiskt matchas mot de fakturor som ligger inlagda.

Påminnelser skickas ut

Skulle kunden inte betala i tid kommer en påminnelse automatiskt skickas ut från kreditbolaget. Här visas sig därmed den andra fördelen med att sälja fakturor. Man behöver själv inte ha koll på vilka påminnelser som ska skickas ut, kontakta företagen och driva in dessa skulder.

Hur många påminnelser som skickas ut kan variera mellan kreditbolagen men man strävar generellt efter att få inbetalningen utan att det behöver gå till inkasso.

Inkassokrav skickas ut

I det fall som kunden ändå inte betalar fakturan kommer inkassokrav, med tillhörande avgifter, att skickas till kunden. Här visas en nackdel med fakturaförsäljning. Väljer man att sälja fakturor väljer man även att lämna över ansvaret för kundkontakt och betalningsalternativ till kreditbolaget. Påminnelser och inkassokrav skickas av dem vilket kan upplevas något opersonligt. Om ett företag inte väljer denna service kan man istället hitta egna flexibla lösningar för att få in betalningarna.

Eventuellt betalningsföreläggande

Om kunden fortfarande inte betalar efter både påminnelser och inkasso kommer kreditbolaget att skicka över detta ärende till Kronofogden vilket kan resultera i ett betalningsföreläggande. Att gå så här långt med en obetald faktura är något som de flesta företag vill undvika. Det skapar en negativ känsla hos kunden mot det företag som driver in pengarna. Samtidigt kan det även vara skönt som företagare att låta kreditbolaget ta hand om denna fråga istället för att själv stå bakom betalningsföreläggandet.