Lägga taket själv i tre steg

Att låta en takläggare lägga taket är den enklaste vägen. Men även den dyraste. Kan du lätt komma upp på taket och arbeta säkert kan det vara ett alternativ att lägga taket på egen hand. Är det däremot ett svårare tak att lägga bör takläggare anlitas för jobbet.

Råspont

Första steget är att ta bort det gamla taket och se till att laga eventuella skador på detta. Detta kan till och med innebära att delar av reglar kan behöva bytas ut. När reglarna och de bärande delarna är okej kan råspont spikas eller skruvas upp. På så vis skapas en plan yta som sedan underlagspappen kan fästas på.

Underlagspapp

Nu kommer första skyddet mot fukt och väta. Oavsett vilken takbeläggning som ska användas så bör alltid underlagspapp monteras. Det är en tät papp som ofta har ett klisterfäste på långsidan. Rulla ut pappen vågrätt och längst ner för takläggare. När sedan kommande bit ska rullas ut så överlappas den mot den bit som redan ligger på plats. På detta sätt skapas ett överlapp som skyddar mot fukten.

Använd pappnubb för att fästa pappen ordentligt och förlita dig inte på det lim som finns på rullarna. Dessutom kan speciellt lim för takpapp användas vilket kallas för trätjära eller taktjära.

Läkt

Beroende på vad för slags tak som ska läggas är nästa steg något olika. Är det ett papptak behöver du nu bara ta upp en rulle papp och lägga ett andra lagar. Kom ihåg att det är skillnad på underlagspapp och den papp som ska ligga överst.

Är det däremot tegelpannor eller plåt som ska monteras behöver läkt först monteras upp. Mät upp på plåten eller testa med pannor för att vara säker på hur tätt läkten behöver sitta. Det kan vara en fördel att lägga upp några pannor för att därigenom se exakt hur det blir. Börja med ströläkten och bygg sedan med bärläkten så att plåt eller tegel kan ligga stabilt på plats.

Plåt / Tegel

Tegel ska enbart läggas på plats utan att

fästas något. Däremot kan pannorna på taknocken behöva spikas fast. Det finns då ett litet hål i pannan som en större spik kan spikas igenom och ner i den bärande balken.

Är det plåt ska speciella skruvar användas för montering av plåttak. Detta så att det ligger på plats och står emot hårdare vindar.

Kan man lägga taket själv? Det är en fråga som många ställer sig och svaret är inte alltid självklart. Kolla gärna vad en takläggare skulle ta för arbetet. Jämför detta mot den tid du tror det tar att lägga tak. Räkna med att om en takläggare säger att de kan göra det på två dagar så behöver du som privatperson till stor sannolikhet en vecka.