Stockholm

När en anhörig går bort är det läge att ganska snabbt anlita en begravningsbyrå. Är det första gången man är den som ska planera inför en begravning finns säkert mycket man inte känner till ännu. När kontaktar man en byrå och vilken ska man välja? Nedan följer några bra tips att ha med sig när man ska anlita en begravningsbyrå.

Vänta inte för länge

När en familjemedlem eller någon annan nära anhörig dör kan det givetvis vara svårt att hitta kraft till att ta tag i praktiska och nödvändiga saker som rör dödsfallet men det är väldigt viktigt att man inte väntar för länge. Se till att kontakta en begravningsbyrå redan någon dag efter dödsfallet, så finns det gott om tid att planera och ställa eventuella frågor utan stress.

Begravningen måste äga rum inom en månad efter dödsfallet men vanligen ser man att det inte ska gå mer än ca 10–14 dagar.

Välj en auktoriserad begravningsbyrå

I dom flesta städer finns flera begravningsbyråer att vända sig till i samband med ett dödsfall, både auktoriserade och inte. Ett bra tips är att välja någon av dom som är auktoriserade eftersom det bidrar till en större trygghet. Dom följer vissa restriktioner vilket gör att man som kund kan försäkra sig om att man är i goda händer genom hela processen.

Be om offerter

Pengar är kanske inte det första man vill tänka på när man ska planerna med en begravningsbyrå för en älskad anhörig. Men med tanke på många dyra poster och en arbetskostnad hos byråerna som kan skilja sig ska man faktiskt se till att begära offerter från några olika aktörer. Är utbudet väldigt stort kan man be om prisförslag hos 3–4 stycken och finns bara två eller tre kan man jämföra dom allihop.

Våga be om hjälp

Det kan som sagt dyka upp många frågor när någon dör och man tvingas påbörja planeringen av en begravning. En begravningsbyrå sköter inte bara praktiska saker utan finns också där som stöd. Dom är vana att möta människor i sorg och har lång erfarenhet om det mesta som har med just dödsfall och begravning att göra.

Våga lätta på hjärtat och be om hjälp om det dyker upp saker som du inte förstår eller om du inte vet vilket beslut du ska fatta. Det finns inga dåliga frågor eller funderingar och det kan vara skönt att veta att man har någon att luta sig emot under denna jobbiga tid.

 

Att anställa ny personal är både tidskrävande och svårt och som hjälp till företag av alla tänkbara varianter finns rekryteringsföretag. Dessa erbjuder sig att sköta om rekryteringen från början till slut och med ett gott resultat. Processen för en rekrytering sker i flera olika steg som alla utförs noggrant för att hitta en person som passar perfekt för den typ av tjänst som är ledig. Kostnaderna varierar men i det långa loppet tjänar man oftast på att köpa den här typen av tjänster istället för att göra det stora arbetet på egen hand.

Företagets krav och önskemål
Givetvis är det förtaget som ska anställa som bestämmer vilka krav och önskemål som finns inför en rekrytering. Kanske behövs en speciell kompetens, en speciell personlighet eller båda delarna. Som företagare lämnar man över dom mest nödvändiga uppgifterna om vad det är man letar efter till en rekryterare, som sedan sätter igång med arbetet.

Lång process
En rekrytering är definitivt inte gjord i en handvändning, oavsett om man väljer att göra det själv eller anlita hjälp. Har man anlitat ett rekryteringsföretag kommer den som är ansvarig för uppdraget att börja med att skriva en platsannons. Ansökningar tas emot, ofta löpande men under en tidsbestämd period och när den är slut är det dags att göra första urvalet av rekryteringsföretag. Detta görs utifrån dom krav och önskemål som finns och dom som passar bäst in på kravprofilen går vidare till intervju. Hur många det är varierar beroende på hur många sökande det är och hur många som faktiskt är intressanta. Ibland kanske bara en person stämmer in med profilen och ibland hundra.

För dom som blivit uttagna till intervju görs även en djupare koll. Rekryteraren kollar referenser och annat som kan vara av intresse och i vissa fall görs tester av olika slag. Den som köpt tjänster får givetvis också en chans att hålla intervjuer med dom kandidater som tagit sig såhär långt. När samtliga steg är färdiga är det dags att välja ut den som passar bäst för tjänsten. Anställningsavtalet skrivs och företaget som genomfört rekryteringen kommer göra en uppföljning efter ett par månader.

Kostnader
En rekrytering kostar ungefär 2,5–3 gånger kandidatens lön. Det kan givetvis variera hos olika företag och vissa erbjuder ett fast pris och andra inte. Priset kan också varieras beroende på vilken typ av tjänst man väljer, där en del är mer omfattande än andra. Tjänsterna skräddarsys efter önskemål och man har givetvis alltid rätt att veta priset innan samarbetet inleds.

Med ISBN-nummer, stor upplaga och marknadsföring via bokhandlare eller enbart ett par enstaka böcker som ska distribueras till vänner och bekanta? Det är framförallt upplaga, marknadsföring och bokens utseende som avgör val av företag för tryck när du skapat en bok.

Boktryckeriet för klassiska upplagor

Det är vanligt att ett tryckeri har ett brett utbud av varor och tjänster. Men det finns även de som enbart fokuserar på en enda produkt. Så är det med de mindre boktryckerierna dit man som privatperson kan vända sig för att trycka sin egen bok. Här kan man välja allt från mindre upplagor på exempelvis 100 böcker till betydligt större upplagor.

Den stora fördelen att välja detta alternativ är att man få en rad extratjänster i det paketpris som erbjuds. Det går exempelvis att beställa böcker med ISBN-nummer vilket gör att de kan sökas på via bibliotek och säljas via stora bokhandlare. Ett tryckeri som erbjuder boktryck har ofta samarbete med olika återförsäljare varifrån beställningar kan ske. Därmed kan man själv skapa en bok och sedan låta vänner andra köpa via bokhandlarens hemsida. Enkelt och effektivt ur ett marknadsföringsperspektiv.

Klassiskt tryckeri

Ett annat alternativ är att gå till ett klassiskt tryckeri. De brukar inte kunna skapa böcker med hårdpärm eller tjockare pocketvarianter. Men om du däremot har skrivit en bok med färre sidor kan inbundna varianter av enklare böcker erbjudas. Det vanligare är att man i detta fall väljer broschyr eller häfte som produkt och sedan använder detta till bokprojekten.

Då ett tryckeri som har fokus på trycksaker mycket sällan kan erbjuda bokbinderi eller ISBN-nummer blir detta ett mer enkelt alternativ. Därmed kan även priset hållas nere då några kringtjänster inte ingår.

Fördelen att anlita ett sådant företag är därmed prisbilden och att man lika gärna kan beställa 5 böcker som 15 böcker. De flesta arbetar i detta fall med digitalt trycket vilket gör att någon större initial kostnad inte uppstår.

Fotobutiken

Är du naturfotograf eller tagit andra foton, som önskas presenteras i bokformat, kan fotobutiken vara det bästa alternativet. Fotoböcker är en uppskattad present och ett sätt att minnas allt från semesterresor till bröllop. Men dessa fotoprodukter kan även användas för just böcker i olika format.

Att trycka en fotobok kostar betydligt mer än om man valt vända sig till ett tryckeri som kan erbjuda böcker, broschyrer eller häften. Fotoboken är ofta i ett exklusivt material med hårda pärmar och glansigt papper.

Samtidigt går det att sälja fotoböcker för ett högre pris än ”vanliga” böcker. Så även om inköpspriset blir högre så finns potential att sälja dem vidare med marginal.

Det du bör fråga dig är alltså:

  • Hur stor upplaga vill jag trycka upp?
  • Vill jag ha bok, trycksak eller fotobok?
  • Vad är billigast mellan tryckeri och fotobutik?
  • Vill jag ha ISBN-nummer och säljkanal eller inte?
  • Hur mycket kan jag sälja boken för senare?

Det är ofta billigast att anlita ett tryckeri om det är mindre upplagor eller om andra tryckprodukter kan väljas än just en bok. Men önskas bättre kvalité, fotoböcker eller just en bok finns andra bättre alternativ.

Det finns flera olika fördelar med att sälja fakturor. En del företagare väljer detta alternativ främst för att slippa all administration, andra för att minska risken för kreditförlust. Här går vi igenom de olika stegen det innebär att sälja fakturor och låta ett kreditbolag ta hand om denna service.

Skapa faktura

Skapa fakturan till din kund i ditt faktureringssystem. De flesta av dessa system har även möjligheten för användarna att sälja fakturor. Därmed räcker det med att klicka i rutan för att ”sälja fakturor” för att detta ska ske.

Utbetalning

Utbetalningen sker nu från kreditbolaget. Många lovar att betalning sker samma dag vilket gör att pengarna finns företagskontot några timmar efter att man valt sälja fakturor. Andra anger att beloppet kommer att vara utbetalt inom 24 timmar eller två arbetsdagar. Oavsett så visar detta just en av fördelarna med att sälja fakturor. Fakturan blir betald betydligt snabbare än om man väntar in kundens inbetalning.

Om du säljer fakturor slutar ditt engagemang vid denna punkt. Det är just detta som är den stora fördelen. Hela den administrativa delen kring fakturahantering, påminnelser, inkasso och betalningsföreläggande lämnas över på kreditföretaget.

Du skapar och säljer fakturor och får sedan betalt inom kort. Därefter kan arbetstiden läggas på huvudverksamheten inom företaget hos www.factoringgruppen.se. På detta sätt frigörs alltså stor mängd arbetstid vilket innebär att sälja fakturor, trots en viss kostnad, kan skapa ett mervärde.

Kunden betalar – eller betalar inte

I de flesta fall kommer kunden betala inom den tid som anges på fakturan. I detta fall matchas inbetalningen mot den faktura som skapats i fakturaprogrammet. Därmed underlättar detta även bokföringen då inbetalningar automatiskt matchas mot de fakturor som ligger inlagda.

Påminnelser skickas ut

Skulle kunden inte betala i tid kommer en påminnelse automatiskt skickas ut från kreditbolaget. Här visas sig därmed den andra fördelen med att sälja fakturor. Man behöver själv inte ha koll på vilka påminnelser som ska skickas ut, kontakta företagen och driva in dessa skulder.

Hur många påminnelser som skickas ut kan variera mellan kreditbolagen men man strävar generellt efter att få inbetalningen utan att det behöver gå till inkasso.

Inkassokrav skickas ut

I det fall som kunden ändå inte betalar fakturan kommer inkassokrav, med tillhörande avgifter, att skickas till kunden. Här visas en nackdel med fakturaförsäljning. Väljer man att sälja fakturor väljer man även att lämna över ansvaret för kundkontakt och betalningsalternativ till kreditbolaget. Påminnelser och inkassokrav skickas av dem vilket kan upplevas något opersonligt. Om ett företag inte väljer denna service kan man istället hitta egna flexibla lösningar för att få in betalningarna.

Eventuellt betalningsföreläggande

Om kunden fortfarande inte betalar efter både påminnelser och inkasso kommer kreditbolaget att skicka över detta ärende till Kronofogden vilket kan resultera i ett betalningsföreläggande. Att gå så här långt med en obetald faktura är något som de flesta företag vill undvika. Det skapar en negativ känsla hos kunden mot det företag som driver in pengarna. Samtidigt kan det även vara skönt som företagare att låta kreditbolaget ta hand om denna fråga istället för att själv stå bakom betalningsföreläggandet.

Förr eller senare kommer man som husägare behöva måla om fasaden för att hålla träet i gott skick, och antingen kan man göra det på egen hand eller anlita en målare. Dom stora skillnaderna blir priset och tidsåtgången, men kanske även resultatet. Det man bör fundera över är om man har både tid och energi att genomföra projektet, och dessutom om man tror att man kan göra det med snyggt resultat.

Om du målar själv
Vill man måla om husets fasad på egen hand istället för att anlita en målare får man räkna med att lägga ner en hel del tid. Den gamla färgen behöver eventuellt skrapas bort innan man påbörjar ett ganska omfattande underarbete, för att till sist börja måla. I underarbetet ingår fasadtvätt där man på vissa områden som drabbats av rötangrepp kan behöva skrubba ordentligt med särskilt medel. Man kan också behöva skrubba loss lös färg med en stålborste innan man börjar måla. Det är viktigt att använda sig av rätt verktyg, färg och penslar så att resultatet blir bra och hållbart.

Kostnader
Målar man om huset själv kan man spara in en del pengar jämfört mot om man skulle anlita en firma med målare på https://xn--mlarenstockholm-hlb.nu men man får ändå räkna med att det kommer kosta en ordentlig slant att fräscha upp färgen på fasaden. Det är viktigt att man väljer en färg av bra kvalitét och kanske behöver man även hyra in en byggställning för att komma åt överallt. Därtill får man räkna med kostnader för penslar och andra verktyg, samt för rengöringen som utförs innan själva målningen.

Man kan räkna med att en målare hinner med ungefär 2–4 kvadratmeter per timme så har man mått på sin fasad kan man ganska snabbt räkna ut ett ungefärligt pris. Dessutom täcks tjänsterna av ROT-avdraget men däremot görs inga avdrag för materialkostnaderna.

Anlita målare

Tycker man att projektet med att måla om huset är för stort kan man istället anlita hjälp. Du vet då med säkerhet att arbetet kommer utföras på rätt sätt och få ett bra resultat som håller över tid men istället kommer priset bli högre. Att anlita hjälp med målning brukar kosta någonstans mellan 350 – 500 kr/timme men det kan skilja sig beroende på var i landet man bor.

Hitta rätt målare
Om man bestämmer sig för att överlåta jobbet till en firma kan det vara klokt att ta in offerter från några olika för att se vad det mest förmånliga priset blir. Det kan också vara bra att kolla hur långa väntetider dom olika firmorna har så man inte anlitar någon och sedan får vänta i flera veckor innan jobbet påbörjas.

Har man svårt att bestämma sig kan man väga för- och nackdelar mot varandra. Känner man att det känns besvärligt och jobbigt kanske det kan vara värt att betala ett något högre pris för att få jobbet gjort, och dessutom garanterat med bra resultat. Tycker man däremot att det känns som ett roligt projekt kan man göra det själv men det gäller då att vara noggrann med både inköp av rätt slags material och verktyg och dessutom under målningens gång.

Att ha en egen hemsida är nästan ett måste för den som har ett företag. Det kan också vara bra för den som ska starta en blogg, eller som helt enkelt bara vill sprida idéer och tankar. Men hur gör man egentligen? Är man helt ny på området kan det vara svårt att veta var man ska börja.

Hur ska hemsidan kodas?

För det här ändamålet väljer en del att helt enkelt anlita en webbyrå. Ett annat alternativ, som är mycket populärt, är att använda sig av WordPress. Man behöver egentligen inga direkta förkunskaper, och grunderna i programmet kan man lära sig enkelt. Det finns mängder av teman och plug-ins som gör att det går riktigt fort att bygga en hemsida. Det ger inte samma unika design som en webbyrå skulle kunna ge dig – men det är snabbt och enkelt.

Oavsett om du använder WordPress eller anlitar en webbyrå som https://stockholmswebbyrå.se/ är det bra att skaffa sig idéer för en design. Ett enkelt sätt att göra det är att besöka hemsidor man tycker är bra och analysera dem. ”Varför är just den designen så bra?” och ”Kan jag göra något liknande?” är exempel på frågor att ställa sig. Om du inte anlitar en webbyrå och är novis på webbdesign får du kanske räkna med att funktionaliteten på din hemsida är något begränsad till en början.

Köp ett domännamn

Det här kan vara enklast att göra först, i vissa fall. Om du köper ett domännamn hos ett större webbhotell finns ofta möjligheten att direkt installera WordPress eller Drupal efteråt. Betänk att priser för domäner kan skilja sig ganska mycket åt, beroende på webbhotell och vilken toppdomän det är. Det är dock sällan några större summor det handlar om.

Vilka idéer har du?

Det finns flera skäl man kan tänkas ha för att en hemsida. En del gör det för att tjäna pengar på dem – till exempel genom populära tjänster eller liknande – och då har man säkerligen många idéer att överväga. Ska du göra en sida åt ett företag kanske du överväger om du ska finnas några särskilda funktioner, och hur i sidan ska se ut i största allmänhet.

Marknadsför sidan

  • Du budar på sökord och betalar för klick.
  • Du optimerar sidan efter sökmotorer och får trafik den vägen.
  • Sociala medier. Sprid din sida till alla du känner. Skriv om den och få den att synas överallt!

Att låta en takläggare lägga taket är den enklaste vägen. Men även den dyraste. Kan du lätt komma upp på taket och arbeta säkert kan det vara ett alternativ att lägga taket på egen hand. Är det däremot ett svårare tak att lägga bör takläggare anlitas för jobbet.

Råspont

Första steget är att ta bort det gamla taket och se till att laga eventuella skador på detta. Detta kan till och med innebära att delar av reglar kan behöva bytas ut. När reglarna och de bärande delarna är okej kan råspont spikas eller skruvas upp. På så vis skapas en plan yta som sedan underlagspappen kan fästas på.

Underlagspapp

Nu kommer första skyddet mot fukt och väta. Oavsett vilken takbeläggning som ska användas så bör alltid underlagspapp monteras. Det är en tät papp som ofta har ett klisterfäste på långsidan. Rulla ut pappen vågrätt och längst ner för takläggare. När sedan kommande bit ska rullas ut så överlappas den mot den bit som redan ligger på plats. På detta sätt skapas ett överlapp som skyddar mot fukten.

Använd pappnubb för att fästa pappen ordentligt och förlita dig inte på det lim som finns på rullarna. Dessutom kan speciellt lim för takpapp användas vilket kallas för trätjära eller taktjära.

Läkt

Beroende på vad för slags tak som ska läggas är nästa steg något olika. Är det ett papptak behöver du nu bara ta upp en rulle papp och lägga ett andra lagar. Kom ihåg att det är skillnad på underlagspapp och den papp som ska ligga överst.

Är det däremot tegelpannor eller plåt som ska monteras behöver läkt först monteras upp. Mät upp på plåten eller testa med pannor för att vara säker på hur tätt läkten behöver sitta. Det kan vara en fördel att lägga upp några pannor för att därigenom se exakt hur det blir. Börja med ströläkten och bygg sedan med bärläkten så att plåt eller tegel kan ligga stabilt på plats.

Plåt / Tegel

Tegel ska enbart läggas på plats utan att

fästas något. Däremot kan pannorna på taknocken behöva spikas fast. Det finns då ett litet hål i pannan som en större spik kan spikas igenom och ner i den bärande balken.

Är det plåt ska speciella skruvar användas för montering av plåttak. Detta så att det ligger på plats och står emot hårdare vindar.

Kan man lägga taket själv? Det är en fråga som många ställer sig och svaret är inte alltid självklart. Kolla gärna vad en takläggare skulle ta för arbetet. Jämför detta mot den tid du tror det tar att lägga tak. Räkna med att om en takläggare säger att de kan göra det på två dagar så behöver du som privatperson till stor sannolikhet en vecka.