Göteborg

De flesta av oss behöver aldrig komma i kontakt med en begravningsbyrå innan vi faktiskt är i behov av deras tjänster. I tider av sorg kan det dock kännas både tungt och jobbigt att behöva göra research och därför kan det vara bra att ha koll på detta i förväg.

Vad kan en begravningsbyrå egentligen hjälpa till med? Är de verkligen nödvändiga eller kan man sköta allt på egen hand?

Detta kan en begravningsbyrå göra för dig

Att behöva kontakta en begravningsbyrå är aldrig roligt, men det är ändå tur att de finns där. Dessa företag kan nämligen hjälpa till med allt som har med begravningen – från planering till tömning av dödsbo.

En annan viktig uppgift är att erbjuda stöd till dig som känner sorg och förvirring. Det finns många saker att tänka på inför en begravning och en bra byrå kan hjälpa dig att skapa ordning i kaoset, så att du kan sörja ifred.

Kontakt med myndigheter och sjukhus

En begravningsentreprenör kan sköta all kontakt med myndigheter, till exempel Skatteverket, i samband med ett dödsfall för att skaffa ett dödsfallsintyg. Intyget är nödvändigt om du vill ansöka om efterlevandepension från Pensionsmyndigheten.

Byrån kan dessutom sköta all kontakt med sjukhus, där de flesta dödsfall idag sker. Även transport från en begravningsbyrå göteborg eller sjukhusets bårhus sköts av begravningsbyrån.

Gravsten, kista och trycksaker

När det är dags att välja ut en kista (alternativt urna) samt en gravsten och kommer byrån att ge dig vägledning genom hela processen. De hjälper dessutom till med att skriva samt skicka in dödsannonsen (om en sådan önskas) samt med övriga trycksaker, till exempel begravningsprogram.

Planering av begravning

Planeringen av begravningen är en av byråns huvuduppgifter. De kan till exempel hjälpa dig att välja ut passande blomarrangemang, musik och kläder till den avlidne. Du får även hjälp med att ordna minnesstund, med eller utan catering.

Bouppteckning och juridiska frågor

I sorgens tider är det få som vill behöva oroa sig över saker som bouppteckning, städning och tömning. Som tur är kan en begravningsbyrå hjälpa till med allt detta. De kan bland annat organisera tömning av dödsboet, ordna med bouppteckningen samt hjälpa till med ansökan om begravningshjälp om detta är nödvändigt.

Övriga arbetsuppgifter

Utöver tjänsterna ovan kan begravningsentreprenörer även hjälpa till med:

Viktiga samarbeten

Byråerna jobbar sällan ensamma, utan det är tack vare ett flertal värdefulla samarbeten som de kan erbjuda så många uppskattade tjänster. De samarbetar till exempel med:

  • Jurister som hjälper till med juridiska frågor och ansökningar
  • Blomsterbutiker som gör det möjligt för byråerna att erbjuda ett stort urval av blomsterarrangemang
  • Stenhuggare som tillverkar och monterar gravstenar
  • Cateringföretag som står för mat, fika, porslin och dukning
  • Tryckerier som hjälper till med diverse trycksaker
  • Städföretag som hjälper till med städning och tömning av dödsboet

Att sköta begravningen själv

Självklart är det inte ett måste att anlita en begravningsbyrå när det är dags att planera en begravning. Orkar man sköta allt på egen hand, eller med hjälp av familj och vänner, är detta såklart en möjlighet.

Har man dock ingen erfarenhet av begravningar kan det vara bra att vända sig till en begravningsbyrå, åtminstone när det gäller vissa delar av begravningen. En begravning består av många moment, vilket kan göra det svårt att komma ihåg allt själv.

Kanske kan du sköta planeringen av begravningen på egen hand och låta en begravningsbyrå ta hand om det juridiska? I slutändan handlar det om hur mycket du själv klarar av.

Det finns flera olika fördelar med att sälja fakturor. En del företagare väljer detta alternativ främst för att slippa all administration, andra för att minska risken för kreditförlust. Här går vi igenom de olika stegen det innebär att sälja fakturor och låta ett kreditbolag ta hand om denna service.

Skapa faktura

Skapa fakturan till din kund i ditt faktureringssystem. De flesta av dessa system har även möjligheten för användarna att sälja fakturor. Därmed räcker det med att klicka i rutan för att ”sälja fakturor” för att detta ska ske.

Utbetalning

Utbetalningen sker nu från kreditbolaget. Många lovar att betalning sker samma dag vilket gör att pengarna finns företagskontot några timmar efter att man valt sälja fakturor. Andra anger att beloppet kommer att vara utbetalt inom 24 timmar eller två arbetsdagar. Oavsett så visar detta just en av fördelarna med att sälja fakturor. Fakturan blir betald betydligt snabbare än om man väntar in kundens inbetalning.

Om du säljer fakturor slutar ditt engagemang vid denna punkt. Det är just detta som är den stora fördelen. Hela den administrativa delen kring fakturahantering, påminnelser, inkasso och betalningsföreläggande lämnas över på kreditföretaget.

Du skapar och säljer fakturor och får sedan betalt inom kort. Därefter kan arbetstiden läggas på huvudverksamheten inom företaget hos www.factoringgruppen.se. På detta sätt frigörs alltså stor mängd arbetstid vilket innebär att sälja fakturor, trots en viss kostnad, kan skapa ett mervärde.

Kunden betalar – eller betalar inte

I de flesta fall kommer kunden betala inom den tid som anges på fakturan. I detta fall matchas inbetalningen mot den faktura som skapats i fakturaprogrammet. Därmed underlättar detta även bokföringen då inbetalningar automatiskt matchas mot de fakturor som ligger inlagda.

Påminnelser skickas ut

Skulle kunden inte betala i tid kommer en påminnelse automatiskt skickas ut från kreditbolaget. Här visas sig därmed den andra fördelen med att sälja fakturor. Man behöver själv inte ha koll på vilka påminnelser som ska skickas ut, kontakta företagen och driva in dessa skulder.

Hur många påminnelser som skickas ut kan variera mellan kreditbolagen men man strävar generellt efter att få inbetalningen utan att det behöver gå till inkasso.

Inkassokrav skickas ut

I det fall som kunden ändå inte betalar fakturan kommer inkassokrav, med tillhörande avgifter, att skickas till kunden. Här visas en nackdel med fakturaförsäljning. Väljer man att sälja fakturor väljer man även att lämna över ansvaret för kundkontakt och betalningsalternativ till kreditbolaget. Påminnelser och inkassokrav skickas av dem vilket kan upplevas något opersonligt. Om ett företag inte väljer denna service kan man istället hitta egna flexibla lösningar för att få in betalningarna.

Eventuellt betalningsföreläggande

Om kunden fortfarande inte betalar efter både påminnelser och inkasso kommer kreditbolaget att skicka över detta ärende till Kronofogden vilket kan resultera i ett betalningsföreläggande. Att gå så här långt med en obetald faktura är något som de flesta företag vill undvika. Det skapar en negativ känsla hos kunden mot det företag som driver in pengarna. Samtidigt kan det även vara skönt som företagare att låta kreditbolaget ta hand om denna fråga istället för att själv stå bakom betalningsföreläggandet.

Många drömmer om bättre jobb och finare titlar. Många yngre personer vill även arbete med något mer digital även fast det inte kommer lika naturligt längre. Tidigare räckte det med att vara ung och ha en förståelse för teknik. Men idag kräver många företag en riktigt skarp kompetens av dig som vill arbete med något digitalt. Däremot, om du är projektledare finns det flera ingångar där struktur och ordning är viktigare än teknisk kompetens många gånger. Därför kommer denna artikel innehålla delar din dag som projektledare på en webbyrå innehåller.

Ta ner kund på jorden

Kundrelationer är viktigt för en projektledare. Utan kunder finns det inga projekt att driva. Det innebär att kunden alltid är i fokus och mycket av din tid kommer läggas på att hantera dessa. Det vanliga är att kunden vill göra något storslaget som inte alls passar budgeten, tiden eller något annat från verkliga livet. Ditt jobb kommer därför vara att förklara för dessa personer vad som är rimligt och vad ni som webbyrå kan åstadkomma.

Höra massor av kod och konstigt språk

Som projektledare är du inne i hetluften men även utanför och koordinerar allting. Det innebär trots allt att du kommer ha mycket kontakt med utvecklarna för att få jobbet som kunden önskar klart. Här kommer du få höra mycket konstigt språk som innefattar kod. Du behöver inte förstå, det viktiga är att ut och sammanfatta de stycken som förklarar utfallet och resultatet. På så kan din webbyrå faktiskt leverera resultat. Det kvittar om du vet vilken kod de skrivs i eller inte.

Se till att folk dyker upp till jobbet

Det är ingen nyhet att utvecklare är ett folkslag med annorlunda rutiner. De gillar att sitta uppe på nätterna och koda bra hemsidor, fast helst andra saker. Det coolaste man kan göra som utvecklare är oftast inte att bygga hemsidor som webbyrå och webbdesign göteborg. Det innebär att du som projektledare kommer få en viktig uppgift av två anledningar. Du kommer behöva se till att utvecklarna dyker upp på jobbet och faktiskt jobbar. Det är för av dessa anledningar att de hellre gör något coolare och tyvärr har en tendens att inte vara pigga vid 07.

För att summera har du som projektledare på en webbyrå göteborg och flera viktiga funktioner och är helt klart en nyckelperson för framtida framgångar på bolaget. Du behöver inte ha full teknisk kompetens så länge du är strukturerad webbdesign göteborg. En arbetsdag kommer med största sannolikhet innefatta att förklara för kunder vad som är möjligt, höra massor av kodsnack med en webbyrå göteborg och se till att folk dyker upp i tid till jobbet.

Om du planerar en flytt är chansen stor att du städar och rensar inför denna flytt. Ett tillfälle att sälja av och kasta bort för att starta på nytt på nästa ställe. Men det finns även vissa saker som kan vara smidiga att köpa in. Saker och tjänster som gör flytten lättare, snabbare och smidigare.

Märklapparna ger struktur

Skriv inte direkt på flyttkartongerna. Det blir bara rörigt, fult och svårt att återanvända dem igen. Köp istället in större post-it lappar av olika färger. Sätt de på kartongerna och låt färgerna kategorisera innehållet. Kanske kan gula lappar vara kök, rosa vara toalett osv. På lapparna skriver du sedan innehåll.

Färgmärkningen gör det mycket enkelt att bära dem till rätt rum på en gång. Detta oavsett om det är vänner som bär lådorna eller om en flyttfirma gör det. Pris? Inte många tior för en bunt med lappar.

Flyttkartonger – Glöm alla andra kartonger

Varför flytta med dyra flyttkartonger när det går att få gratis banankartonger hos närmaste matbutik? Svaret är enkelt – för att flyttkartonger är till för flytt och banankartonger är till för bananer.

Fråga gärna den flyttfirma som du anlitat vad de anser om banankartonger. Det finns en orsak till att de flesta flyttfirmor gratis lånar ut sina kartonger till sina kunder. De vet helt enkelt att de får ett betydligt lättare jobb när väl de ska flytta allt. Kartongerna kommer att hålla, de är lätta att stapla på varandra och fyra stycken tar exakt plats för en kubikmeter.

Flyttfirma

Vill du inte bära allt själv, eller få vänner att göra det så är det dags att hyra in flyttfirma. Kontakta ett flertal företag och jämför deras priser. Men var mycket noga med att priset presenteras som fast pris. Med det menas att några extra avgifter inte får uppkomma hos erixonflytt.se – flyttfirma. Det ska även vara tydligt specificerat i offerten vad som förväntas ingå i arbetet – och vad som inte ingår. En klar fördel är det om företaget utgår från Bohag 2010 vilket är framtagna branschregler. I detta fall bör det risken för dispyt mellan dig och din flyttfirma minskas betydligt.

Maten

Om du, och dina vänner, flyttar allt så förväntas du bjuda på kaffe, fika och mat. Det är en oskriven regel som tål att följas. Självklart kan du göra det lätt för dig och köpa pizza på flyttdagen. Men det kan bli ganska dyrt om ni är många. Ett annat alternativ är att köpa och laga mat dagen före som sedan bara värms på – eller äts kall.